Bazylika św. Floriana

Kolegiata św. Floriana – obecnie jest barokową, trójnawową budowlą bazylikową z fasadą zwieńczoną dwiema wieżami. Na fasadzie umieszczona jest figura świętego Floriana, a wejście do świątyni stanowi neobarokowa kruchta z początków poprzedniego stulecia. W 1185 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy i biskup krakowski Gedko sprowadzili do Krakowa relikwie św. Floriana i ufundowali kościół. W XV w. świątynię przebudowano w stylu gotyckim na trójnawową halę z prostokątnym prezbiterium.

W ołtarzu glównym znajduje się cenny obraz przedstawiający św. Floriana, namalowany w 1686 r. przez Jana Tricjusza, nadwornego artystę króla Jana III Sobieskiego. W kaplicy bocznej zwraca uwagę późnogotycki ołtarz św. Jana Chrzciciela (pocz. XVI w.), a w kaplicy św. Jana Kantego obraz tego świętego namalowany przez Tadeusza Kuntze Konicza i chorągiew kanonizacyjna (1767).Kościołem opiekowali się do 1578 r. królowie polscy, a później Akademia Krakowska.

Kościół przez wieki wiązał się z życiem wielu ludzi: tu w 1667roku przez pewien czas spoczywały szczątki królowej Ludwiki Marii żony Jana Kazimierza, złożono tu trumnę ze szczątkami Tadeusza Kościuszki, tu w 1901 roku Stanisław Wyspiański poślubił Teofilę Pytkównę. Od 17 sierpnia 1949 roku do końca sierpnia 1951 roku, w kościele tym pracował jako wikariusz ks. Karol Wojtyła.

Tutaj rozpoczynała się tzw. Droga Królewska, trasa uroczystych wjazdów i pogrzebów monarszych, wiodąca na Wawel.

Kościół na Mapie: