Kult Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków, Łagiewniki

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

Kult Miłosierdzia Bożego związany jest z wizjami skromnej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia s. Faustyny Kowalskiej, której w roku 1935 objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Kult zaczął się rozwijać wkrótce po śmierci s. Faustyny, zwłaszcza w trudnych latach II wojny światowej. Żołnierze polscy roznieśli orędzie o Bożym Miłosierdziu na cały świat. W czapki wszywali maleńkie wizerunki Jezusa Miłosiernego, produkowane specjalnie dla nich w Wilnie. Dzięki Polakom z armii Andersa, utworzonej w 1941 roku w ZSRR, kult miłosierdzia dotarł do Iranu, Palestyny, Libanu, Egiptu, a stamtąd – do Afryki i Włoch. Wotum za ocalenie rodziny z wojny jest także najbardziej znany dzisiaj obraz Miłosierdzia, który namalował do krakowskiej kaplicy malarz Adolf Hyła w 1943 r. W Polsce kult Miłosierdzia Bożego i działalność ośrodków miłosierdzia odżyły po roku 1981, kiedy to wydano pierwsze, krytyczne opracowanie „Dzienniczka” w jego oryginalnym kształcie. W połowie lat 80. nie było diecezji, która by nie miała parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

„Jestem miłością i miłosierdziem samym” – mówił o sobie, prosząc siostrę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, jak ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

Nigdzie indziej ten kult nie jest aż tak popularny, jak w Polsce, ale np. ponad 5 tys. osób z 14 krajów zrzesza Bractwo Miłosierdzia Bożego w Australii. Bardzo prężnym ośrodkiem duszpasterskim i wydawniczym jest również kanadyjska wspólnota w Verdun, której członkowie troszczą się o ludzi zagubionych moralnie. Pallotyni prowadzą apostolat we Francji, na Słowacji i Brazylii. Od beatyfikacji s. Faustyny w 1993 r. w Rzymie działa przy kościele św. Ducha włoskie Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego. Kult, zapoczątkowany objawieniami św. Faustyny, jest bardzo rozpowszechniony w Ameryce Południowej i Afryce, na Filipinach, Korei i Nowej Zelandii.

Największym i najważniejszym ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, gdzie przybywa corocznie milion pielgrzymów z Polski i wszystkich kontynentów. Najwięcej wiernych od lat przybywa w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli Święto Miłosierdzia Bożego, które od roku 2000 jest obchodzone przez cały Kościół katolicki. Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny i jej kanonizacji, a także dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik. Kult przyczynił się do rozbudowy sanktuarium, m.in. wzniesienie bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 konsekrował Jan Paweł II.