Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków, Łagiewniki

Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium…”

Jan Paweł II,
Łagiewniki, 1997 r.

Początkowo sanktuarium mieściło się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wznoszącym się na wzgórzu w Łagiewnikach. Klasztor ten został wybudowany w latach 1888 – 1891 z funduszy przekazanych na cele dobroczynne przez księcia Aleksandra Lubomirskiego kardynałowi krakowskiemu Albinowi Dunajewskiemu. W jednym z zabudowań klasztornych mieścił się Dom Miłosierdzia – zakład wychowawczy dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej prowadzony przez siostry.

Podczas I wojny światowej część zespołu klasztornego została zajęta na potrzeby szpitala wojskowego, w którym siostry niosły pomoc rannym. Natomiast w okresie okupacji hitlerowskiej w klasztorze kwaterowali niemieccy żołnierze. Siostry jednak nieprzerwanie prowadziły zakład wychowawczy, a ponadto udzielały pomocy wysiedleńcom oraz prowadziły tajne nauczanie dzieci.

W okresie międzywojennym w klasztorze przebywała i zmarła siostra Faustyna Kowalska. To właśnie z jej życiem i działalnością związany jest rozwój sanktuarium. Do II wojny światowej klasztor stanowił obiekt zamknięty, natomiast po śmierci siostry Faustyny stał się on miejscem licznych pielgrzymek związanych z kultem Bożego Miłosierdzia.

W 1992 roku kaplicę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nastąpił dynamiczny rozwój sanktuarium, związany z beatyfikacją w 1993 r. oraz kanonizacją w 2000 r. siostry Faustyny Kowalskiej, a także pielgrzymkami Ojca Świętego. Łagiewniki stały się światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego. W obliczu tego oraz stale rosnącej liczby pielgrzymów z całego świata wybudowanie bazyliki i zaplecza duszpastersko – socjalnego stało się niezbędne.

W 1996 r. Metropolita Krakowski Franciszek kard. Macharski powołał Fundację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która od początku 1997 r. gromadzi środki na rozbudowę świątyni oraz kieruje związanymi z tym pracami.

Projekt bazyliki i pozostałych obiektów został wykonany przez prof. Witolda Cęckiewicza z Politechniki Krakowskiej. W dniu 7 czerwca 1997 r. Ojciec Święty złożył swój podpis pod makietą rozbudowy sanktuarium. Natomiast 5 lat później w dniu 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II konsekrował wzniesioną przy klasztorze bazylikę i zawierzył w niej cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas swoich pielgrzymek do Polski w 1997 r. i 2002 r. Cztery lata później w bazylice modlił się również papież Benedykt XVI. Odsłonięto wówczas pomnik Jana Pawła II.

Obecnie zespół bazyliki składa się m. in. z dwupoziomowej świątyni, wolnostojącej wieży widokowej, drogi krzyżowej z płaskorzeźbami Cz. Dźwigaja z 1996 r. oraz zaplecza duszpastersko – socjalnego, w tym parkingów i pasaży z częścią handlową.

Świątynia została wybudowana w kształcie łodzi i składa się z kościoła górnego, mogącego pomieścić około 4 tysięcy wiernych oraz części dolnej, w której nadal trwają prace wykończeniowe. W dolnej części bazyliki mieści się kaplica centralna poświęcona św. Faustynie oraz cztery boczne kaplice narodowe. W kaplicy bazyliki umieszczono czczony na całym świecie wizerunek Jezusa Miłosiernego, pod obrazem zaś spoczęły relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

Przed świątynią znajduje się wieża widokowa o wysokości 77 m, licząca 315 schodów, z galerią widokową na poziomie 41,60 m. Wieża stanowi najwyższy punkt w Krakowie, z którego przy dobrej widoczności można zobaczyć Tatry.
Przy sanktuarium działa Poradnia Miłosierdzia, gdzie osoby przeżywające różnego rodzaju problemy mogą uzyskać pomoc.

Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podczas swoich pielgrzymek do Polski w 1997 r. i 2002 r. Cztery lata później w bazylice modlił się również papież Benedykt XVI. Odsłonięto wówczas pomnik Jana Pawła II. (Więcej informacji na stronie: Papieskie Pielgrzymki do Łagiewnik).