Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest największym centrum pielgrzymkowym na Śląsku. W jego skład wchodzą Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja oraz Kalwaria Piekarska. Pierwotnie w miejscu sanktuarium stał mały, drewniany kościółek z XIV wieku, w którym znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej. Odnotowano wiele przypadków cudownych uzdrowień za jego sprawą, w XVII wieku obraz przewieziono do Pragi, w której szalała zaraza – zaraza ustąpiła, a arcybiskup praski Wellstein uznał i potwierdził urzędowo cudowność obrazu Matki Bożej. W 1683 roku król Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń, pragnął pomodlić się w piekarskim kościele. Obraz przeniesiono do Opola, gdzie znajduje się do dziś w kościele św. Krzyża, ale jego replika pozostała w Piekarach i nadal czyniła cuda. Ożywienie ruchu pątniczego spowodowało, że drewniany kościółek okazał się zbyt ciasny. W 1826 powzięto decyzję o budowie murowanego kościoła. 1 grudnia 1962 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł Bazyliki Mniejszej. W 1999 roku rozpoczął się gruntowny remont kościoła. W latach 70. XIX wieku, w pobliżu Bazyliki, na wzgórzu Cerkwica, górnicy, hutnicy i robotnicy Górnego Śląska wznieśli Kalwarię Piekarską. Składają się na nią kaplice drogi krzyżowej, nawiązującej do nazw góry Kalwarii w Jerozolimie. Od XX- lecia międzywojennego na Wzgórzu Kalwaryjskim organizowane są pielgrzymki stanowe: dla panien i niewiast w niedzielę po 15 sierpnia, a dla mężczyzn i młodzieży w ostatnią niedzielę maja.