Sanktuarium Dziekanowice

Po zakończeniu I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość – pojawiała się wówczas szansa na odzyskanie utraconej własności także dla filipińskich kustoszy Świętej Góry. Szansa ta została wykorzystana w pełni. Bowiem już w 1919 roku Kongregacja odzyskuje kontrolę nad obiektami klasztornymi, a w niedługim czasie także nad całością dawnego majątku – przy niemałym udziale potomków dawnych fundatorów.

By utrzymać i odnowić odzyskane dobra filipini postanawiają założyć internat dla młodzieży męskiej, która uczęszczała do miejskiego Gimnazjum a następnie Liceum. Dzieło to przetrwało aż do czasów powojennych.

Wydarzeniem, które podniosło rangę Sanktuarium i rozsławiło je na terenie kraju była koronacja cudownego Obrazu Matki Bożej Świętogórskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce 25 czerwca 1928 roku. Korony na wizerunek nałożył prymas Polski kardynał August Hlond. Uroczystości zgromadziły nieprzebrane rzesze wiernych oraz duchowieństwa Mapa Dziekanowice