Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd jest małą warmińską wsią, która zasłynęła jako miejsce jedynych w Polsce zatwierdzonych przez Kościół objawień Matki Bożej. Jasna postać „Białej Pani” ukazała się kilkakrotnie w 1877 roku dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej i poleciła wystawić w tym miejscu figurę Niepokalanego Poczęcia. Figurę tę zamówiono w Monachium i postawiono w nowo wybudowanej murowanej kaplicy. Od XVI wieku w świątyni znajduje się też cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zanotowano liczne przypadki uzdrowień chorych modlących się o wstawiennictwo Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Wierni chętnie zaopatrują się również w wodę z cudownego źródełka, które znajduje się na terenie Sanktuarium. Przed objawieniami zalewało ono pola, więc zostało zasypane. Kiedy w czasie objawień wytrysnęło ponownie, ówczesny proboszcz, odczytał to jako znak, że źródełko ma moc uzdrawiającą, podobnie jak w Lourdes. Na prośbę dzieci Matka Boża pobłogosławiła to źródełko. Dlatego dziś o Gietrzwałdzie mówi się, że to polskie Lourdes. W 1967 roku na dziewięćdziesięciolecie objawień prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, koronował obraz Matki Bożej, a w 1970 roku Papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł i godność Bazyliki Mniejszej. Sanktuarium opiekują się od 1945 roku Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.Gietrzwałd mapa